Budownictwo komunalne

Skorzystaj z naszego bogatego doświadczenia i zbuduj z nami obiekty mieszkalne, budynki administracyjne, dla edukacji, kultury, sportu i wiele innych.

Niezależnie od funkcji planowanego obiektu, dzięki doświadczeniu w zakresie budownictwa betonowego, stalowego i drewnianego, jesteśmy w stanie zrealizować wszystkie Państwa pomysły.

Minimalizacja kosztów przy wkładzie własnym!

Jesteśmy elastyczni w określaniu zakresu budowy. Wykonaj obiekt kompleksowo z Wolf System lub też połącz własne usługi z ofertą naszej firmy. Nasi doświadczeni kierownicy współpracują z pozostałymi firmami zewnętrznymi i prowadzą wszystkie roboty, tak, aby prace przebiegały płynnie, bez kolizji.

Maksymalna prefabrykacja gwarantuje najwyższy standard jakości przy możliwie najszybszej budowie. Możesz polegać na naszym doświadczeniu w wykonawstwie budynków mieszkalnych.

 

Magazyny różnych zastosowań

Oferujemy magazyny otwarte i zamknięte, hale na odpady, hale samochodowe, magazyny materiałów budowlanych oraz hale wielofunkcyjne.

Drewno - materiał odporny na korozję

Magazyny soli to budynki, które wymagają zwiększonej odporności chemicznej na agresywne środowisko. Wszystkie elementy składowe: dach, ściany, bramy i posadzka są wykonane z wysokiej jakości i trwałości materiałów.

Prefabrykowane elementy drewniane – ekologiczne rozwiązania

Nasze ponad 50-letnie doświadczenie w budowie domów mieszkalnych jest podstawą do budowy obiektów szkolnych i przedszkolnych. Przywiązujemy dużą wagę do naturalnych materiałów budowlanych i zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu wnętrz.  

Kompetentne planowanie na etapie koncepcji oraz projektu wykonawczego

Nasz zespół inżynierów i konstruktorów dba o planowanie obiektów zgodne z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony termicznej i przepisami prawa budowlanego. Właściwe planowanie stanowi podstawę udanego projektu.