BIOGAZOWNIE PRZEMYSŁOWE – dodatkowe korzyści

Biogazownie są ważnym przyszłościowym źródłem energii elektrycznej i cieplnej. Wykorzystanie różnych źródeł energii odnawialnej ma duże znaczenie ekonomiczne i pomaga chronić środowisko.

Budowa biogazowni

Do produkcji biogazu wykorzystuje się głównie odpady z przetwórstwa spożywczego, roślinnego czy przetwórstwa mięsnego. W wyniku procesu fermentacji substratu powstaje biogaz, z którego wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna. Prąd jest przesyłany do sieci elektrycznej, a ciepło wykorzystane w procesie produkcji lub dostarczane do sieci ciepłowniczej ogrzewając pobliskie osiedla. Pozostały pofermet można natomiast wykorzystać jako nawóz w rolnictwie.

Zbiorniki dla biogazowni WOLF System mogą posiadać izolację termiczną płyty dennej, ściany i stropu żelbetowego, jak również ochronę betonu przed wpływem agresywnego środowiska wytwarzanego biogazu.

 

 

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - precyzja dzięki innowacji

Reaktory biologiczne, osadniki wtórne czy przepompownie jako elementy oczyszczalni ścieków muszą spełniać najwyższe normy jakości.

Budowa oczyszczalni ścieków

Osadniki wtórne są zwykle zaprojektowane z lejem centralnym i płytą denną wykonaną ze spadkiem. Płyta denna powinna być wykonana dokładnie, aby pozostałości osadu mogły zostać zebrane przez zgarniacz. Korona ściany osadnika wtórnego musi przyjąć obciążenia dodatkowego od zamontowanych na niej urządzeń i prowadnicy . Działanie mrozu, środków odladzających oraz praca zgarniacza wymaga budowy zbiornika w najwyższej jakości. Reaktory biologiczne również są zaprojektowane do pracy w zmiennych warunkach i obciążeniach.

Do budowy oczyszczalni ścieków oferujemy wykonanie zbiorników przy użyciu naszego specjalnego szalunku systemowego.

Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w budowie zbiorników, WOLF System stał się doświadczoną i wykwalifikowaną firmą specjalistyczną.

ZBIORNIKI PRZECIWPOŻAROWE – zapewniamy bezpieczeństwo

Ciągły rozwój obiektów miejskich, gminnych, handlowych czy produkcyjnych wymaga również dostosowania infrastruktury do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Ochrona przeciwpożarowa

W wielu gminach i przedsiębiorstwach komercyjnych budowane są zbiorniki przeciwpożarowe Wolf System, które stanowią zabezpieczenie obiektu w razie wybuchu pożaru. Zbiorniki mogą zostać wykonane jako zbiorniki podziemne oszczędzając miejsce w zagospodarowaniu terenu. Nasze obiekty wyposażamy w rury ssące, wentylacyjne, włazy i drabiny. Ich konstrukcja pozwala na podłączenie instalacji tryskaczowej.

Zabezpiecz rezerwę wody przeciwpożarowej w zbiorniku żelbetowym Wolf System!

ZBIORNIKI RETENCYJNE - bezpieczeństwo podczas ulewnego deszczu

Ulewne deszcze często powodują zalanie powierzchni uprawowych i publicznych. Zbiorniki retencyjne mogą zgromadzić nadmiar wody deszczowej.

Magazynowanie wód opadowych

W przypadku obfitych opadów pojawia się zjawisko nagłego spływu zanieczyszczonej wody do oczyszczalni ścieków. Może to spowodować zaburzenia w jej funkcjonowaniu poprzez obniżenie jej efektywności. Dlatego zbiornik retencyjny chroni oczyszczalnie przed nagłym zrzutem dużej ilości wody. Zbiornik retencyjny zatrzymuje nadmiar wody, która następnie jest powoli i bezpiecznie odprowadzana.

Precyzyjne i ekonomiczne wykonanie odpowiedniego projektu jest naszą siłą i zapewnia funkcjonalność obiektu.

ZBIORNIKI PODZIEMNE NA WODĘ PITNĄ – bezpieczne magazynowanie

Woda jest niezbędna do życia i jest najważniejszym elementem zdrowego żywienia. Z najwyższą starannością dbamy o zapasy wody pitnej i odpowiednią gospodarkę wodną. Razem możemy zapobiec globalnemu niedoborowi wody pitnej. WOLF System jest świadomy tej odpowiedzialności.

Sięgnij po wodę

Żelbetowe okrągłe zbiorniki z systemu WOLF idealnie nadają się do wykorzystania jako zbiorniki wody pitnej. Zbiornik na wodę pitną tworzymy dzięki naszemu własnemu specjalnemu szalunkowi metalowemu, wylewając konstrukcję zbiornika w miejscu budowy. Deskowanie stalowe jest tak stabilne, że ​​wewnętrzne i zewnętrzne elementy mogą być zamontowane bez kotew wewnętrznych i rur dystansowych. Zapewnia to maksymalną szczelność.

Zbiorniki na wodę pitną stawiają wysokie wymagania powierzchni betonowej. Aby sprostać tym warunkom, możemy pokryć nasze szalunki specjalną okładziną, dzięki której powierzchnie będą idealnie gładkie lub wykonać wewnętrzną powłokę zabezpieczającą.

Pomagamy dopasować rozmiar zbiornika i pojemności. Na życzenie możemy również wykonać ściany grodziowe.