Formularz
kontaktowy

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ = 11,0 m

Wysokość w świetle h = 18,63 m

Wys. komory magazynowej w świetle hm = 13,0 m

Wys. pom. technicznego w świetle ht = 5,03 m

Pojemność  V = 1234,0 m3

Lokalizacja:

woj. wielkopolskie

Realizacja w:

02-04.2020r.