BIOGAZOWNIE PRZEMYSŁOWE – dodatkowe korzyści

Biogazownie są ważnym przyszłościowym źródłem energii elektrycznej i cieplnej. Wykorzystanie różnych źródeł energii odnawialnej ma duże znaczenie ekonomiczne i pomaga chronić środowisko.

Budowa biogazowni

Do produkcji biogazu wykorzystuje się głównie odpady z przetwórstwa spożywczego, roślinnego czy przetwórstwa mięsnego. W wyniku procesu fermentacji substratu powstaje biogaz, z którego wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna. Prąd jest przesyłany do sieci elektrycznej, a ciepło wykorzystane w procesie produkcji lub jest dostarczane do sieci ciepłowniczej ogrzewając pobliskie osiedla. Pozostały pofermet można natomiast wykorzystać jako nawóz w rolnictwie.

WOLF System może również zapewnić izolację termiczną płyty dennej, ściany i stropu żelbetowego, jak również ochronę betonu przed wpływem agresywnego środowiska wytwarzanego biogazu.