OBORY

Przemyślane i funkcjonalne

Bydło mleczne, mięsne, jałówki oraz cielęta – każdy rodzaj hodowli zwierząt stawia oborom odmienne wymagania. WOLF System dysponuje rozwiązaniami dopasowanymi do przeznaczenia obiektu. Wieloletnie doświadczenie zestawiamy z najnowszymi zdobyczami technologicznymi i oferujemy naszym Klientom nowoczesne obory o najwyższym standardzie wykonania.

Zdjęcie firmy WOLF SYSTEM

Przyjazne zwierzętom

Dzięki ścisłej współpracy z hodowcami zwierząt wiemy jakich rozwiązań budowlanych wymaga dany system. Nasi przedstawiciele zaplanują Państwa oborę zgodnie z aktualnymi standardami, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań hodowlanych, dostosowanych do danego gatunku oraz systemu chowu zwierząt. Wykwalifikowani doradcy WOLF System będą Państwu towarzyszyć od samego początku aż po moment wprowadzenia bydła do obory.

Czy to będzie kompletnie nowa koncepcja obory, czy rozbudowa istniejącego obiektu – WOLF System spełni wszystkie Państwa oczekiwania. Konstrukcja ramowa z obudową lekką i dowolnie zlokalizowanymi podporami pośrednimi pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni inwentarskiej przy jednoczesnej optymalizacji kosztów inwestycji. Dysponujemy różnorodnymi rozwiązaniami doświetlenia i wentylacji obiektu, dzięki którym nasze budynki gwarantują najlepsze warunki do hodowli bydła.

OBORY DLA CIELĄT

optymalne warunki dla chowu młodego bydła

W oborach dla cieląt ważna jest baza pod późniejszą produkcję mleczną bydła. Równowaga między dostępem do światła, powietrza, ochroną przed wiatrem, słońcem i deszczem zapewnia idealne warunki dla szybkiego wzrostu i wysokiego komfortu życia zwierząt. Przywiązujemy również wagę do odpowiedniego rozmieszczenia boksów oraz wydzielenia sektorów dla bydła w różnych fazach rozwoju. Dodatkowo oferujemy szeroki wybór rozwiązań konstrukcji nośnej jak stal, drewno klejone czy beton. Nasze obory dostosowujemy do Państwa indywidualnych potrzeb.

OBORY DLA BYDŁA MIĘSNEGO

postaw na wieloletnie doświadczenie firmy WOLF System

Dzięki naszej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu pomożemy Państwu dopasować konstrukcję obory dla chowu bydła mięsnego, które różnią się od tych obowiązujących dla bydła mlecznego. Bydło mięsne potrzebuje przede wszystkim swobody poruszania się i możliwości przebywania w stadzie. Odpowiednia wentylacja i wyższy cokół w strefach dla zwierząt to cechy charakterystyczne tego typu obiektów. Dbamy o to, aby konstrukcja nie była przeszkodą w kształtowaniu przestrzeni inwentarskiej. Powierzchnia obiektu powinna być efektywnie wykorzystana pod kątem wyposażenia inwentarskiego, aby mogło ono być sukcesywnie dostosowywane do liczebności stada.

HALE UDOJOWE

elastyczność dostosowana do Twoich wymagań

Zapewniamy fachową pomoc w realizacji prac budowlanych dla każdego systemu udojowego: hal udojowych typu rybia ość, tandemów, systemu „bok w bok”, dojarni karuzelowych czy robotów udojowych. Pomagamy przy rozmieszczeniu systemów udojowych i połączeniu hal udojowych z sąsiadującymi oborami. Stosujemy rozwiązania ułatwiające przyszłą rozbudowę obiektów. Dbamy o dobranie konstrukcji idealnie dopasowanej do wybranej przez Państwa technologii. Wieloletnie doświadczenie i współpraca z wiodącymi producentami wyposażenia dla obór czynią nas zaufanym partnerem przy budowie hal udojowych.

OBORA DLA BYDŁA MLECZNEGO

większa wydajność w pozyskiwaniu mleka

Wiemy, że komfort życia bydła mlecznego ma wpływ na wydajność w pozyskiwaniu mleka. Proces hodowli bydła mlecznego funkcjonuje poprawnie jedynie wtedy, gdy jest odpowiednio przemyślany i zaprojektowany. Nasi przedstawiciele doradzą Państwu, jak odpowiednio dobrać parametry obiektu do sposobu chowu zwierząt i systemu udojowego. Podczas projektowania obory dla bydła mlecznego istotne jest zapewnienie optymalnych warunków utrzymania zwierząt, czyli takie ukształtowanie przestrzeni, które zapewni łatwy dostęp do paszy, wody i legowiska. W oborze wolnostanowiskowej ważne jest rozplanowanie odpowiedniej szerokości korytarzy gnojowych (ciągi komunikacyjne), ilości i wymiarów legowisk, wysokości obiektu w okapie oraz szerokości przejść dla bydła. Kładziemy również nacisk na zapewnienie jak największej przestrzeni wentylacyjnej, poprzez zastosowanie niskiego cokołu oraz instalację zaawansowanych kurtyn wentylacyjnych.

Zdjęcie firmy WOLF SYSTEM

Funkcjonalność za sprawą odpowiednio zaprojektowanego budynku

Na początkowym etapie koncepcyjnym przedstawiamy różne możliwości kształtowania przestrzeni oraz dostępne układy konstrukcyjne – w zależności od przeznaczenia obiektu, warunków środowiskowych oraz preferencji inwestora, dobieramy odpowiednie rozwiązania i na ich podstawie tworzymy projekt – nie dostarczamy technologii (robotów udojowych, zgarniaczy itd.), natomiast odpowiednio wcześnie planujemy konstrukcję, rozkład pomieszczeń itd. pod konkretny system doju – na etapie koncepcji dobieramy ekonomiczny rozstaw słupów głównych oraz pośrednich – większość obór WOLF System powstaje w konstrukcji ramowej stal-drewno klejone ze słupami pośrednimi w różnym układzie – to najczęściej wybierana forma budowlana obiektów inwentarskich – połączenie zalet stali i drewna skutkuje ekonomicznymi i atrakcyjnymi wizualnie konstrukcjami – słupy pośrednie często są pomocą do montażu elementów wyposażenia obory – wpływają korzystnie na cenę, odciążają konstrukcję i zmniejszają jej przekroje.