Formularz
kontaktowy

Niemiecka technologia

Już od ponad 50 lat specjalizujemy się w budowie zbiorników  i silosów żelbetowych na media płynne i sypkie. Pomaga w tym własny system typowych konstrukcji zbiorników oraz opatentowane  specjalne stalowe szalunki do ich  budowy. Takie zbiorniki montujemy bez kotew ściennych i elementów dystansowych, co w efekcie zapewnia maksymalną szczelność, wytrzymałość oraz ich długowieczność. Nasze zbiorniki spełniają wszystkie europejskie wymagania formalno-prawne. Niewątpliwą zaletą w procesie ich konstruowania jest wykorzystanie wyjątkowego oprogramowania komputerowego do obliczeń statycznych, za sprawą którego dział statyki jest w stanie precyzyjnie przygotować wyliczenia dotyczące wytrzymałości konstrukcji konkretnych obiektów. Dodatkowo nasi wykwalifikowani fachowcy, w oparciu o wszelkie wymagania oraz oczekiwania Inwestorów, udoskonalają konstrukcje w zgodzie z wytycznymi racjonalnego wykorzystania inwestycji. By mieć pewność, że inwestycja będzie charakteryzować się wykonaniem na najwyższym poziomie, wszystkie materiały wykorzystywane podczas realizowania projektu budowy zbiorników posiadają atesty, dopuszczenia ITB bądź deklaracje zgodności, na podstawie, których po zakończeniu prac wystawiane jest świadectwo jakości.

Nasz koncern znajduje się również w czołówce europejskich wykonawców różnego typu obiektów i hal dla rolnictwa i przemysłu, dostępnych w atrakcyjnych formach architektonicznych, dostosowanych do potrzeb Klientów . Począwszy od obiektów inwentarskich – obór, chlewni, stajni, ujeżdżalni dla koni, poprzez hale produkcyjne i magazynowe dla przemysłu, skończywszy na budynkach komunalnych oraz obiektach sportowo-rekreacyjnych.

Zarówno drewno klejone, jak i wszystkie inne elementy konstrukcji WOLF System posiadają certyfikat w systemie CE – oznacza to, że oznakowany wyrób spełnia wymagania Unii Europejskiej – dyrektywy te dotyczą bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska oraz określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować – aby móc oznakować swój wyrób znakiem CE, WOLF System wykonuje analizy i podejmuje działania dla spełnienia odnośnych wymagań, a następnie poddaje produkt procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami.

Hala rolnicza WOLF System