ZBIORNIKI DLA BIOGAZOWNI UTYLIZACYJNYCH

magazyny najwyższej jakości

Zbiorniki żelbetowe szczególne uznanie znajdują dzisiaj w sektorze biogazowni rolniczych i utylizacyjnych, które do produkcji energii wykorzystują materiały organiczne, zarówno w formie płynnej jak i sypkiej. Firma WOLF System zapewnia Inwestorom szeroki wachlarz rozwiązań, budując zbiorniki wstępne, fermentacyjne, pofermentacyjne, bądź magazyny substancji przefermentowanej. Zbiorniki te mogą być wyposażone w ocieplenie płyt dennych, ścian oraz stropów, jak również posiadać specjalną ochronę betonu przed korozją w części gazowej zbiornika.

Żelbetowe zbiorniki fermentacyjne i pofermentacyjne stanowią główną część biogazowni, wytwarzającej energię elektryczną z biogazu lub biometanu, który po uzdatnieniu może być wtłaczany do sieci gazowej. Zbiorniki i silosy muszą być solidnie zbudowane – szczelne i odporne na oddziaływanie substancji powstających w wyniku fermentacji np. kiszonek , odchodów zwierzęcych, resztek z produkcji spożywczej itd. Nasze zbiorniki znajdują się obecnie na jednej trzeciej funkcjonujących biogazowni w Polsce oraz ciągle uczestniczymy w budowie nowych aktualnie budujących się biogazowni i biometanowni.