Formularz
kontaktowy

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Wolf System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Budowlanej nr 17 w Siemianowicach Śląskich (41-100 Siemianowice Śląskie).

Obowiązki informacyjne

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wolf System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Budowlanej nr 17 w Siemianowicach Śląskich (41-100 Siemianowice Śląskie – dalej WOLF). Jako administrator danych, przetwarzamy Państwa dane w celach związanych z prawidłowym wykonaniem zawartych umów, a także w następstwie kontaktu z nami za pośrednictwem wysłanego do nas formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej. Państwa dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach należących do WOLF. Dane są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa. Szanujemy prywatność naszych użytkowników, dlatego magazynowane dane są poufne i nie są udostępniane osobom trzecim. Ich zabezpieczenie ma dla nas wysoki priorytet, dlatego gromadzone są na bezpiecznych i chronionych serwerach. Cookies nie ma dostępu do danych zawartych na dysku użytkownika, ani możliwości ustalenia jego tożsamości. Nie śledzi także jego aktywności, którą wykonują po opuszczeniu naszej witryny.

Pragniemy również poinformować, że macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Chęć skorzystania z tych praw proszę kierować na adres: iodo@wolfsystem.pl lub Wolf System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą przy ul. Budowlanej nr 17 w Siemianowicach Śląskich.

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru czyli do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane WOLF dane osobowe nie są sprzedawane natomiast są udostępniane podmiotom trzecim tj. podmiotom spoza WOLF świadczącym usługi informatyczne na jej rzecz, a także w przypadku wyraźnej Państwa zgody lub obowiązku przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

WOLF powołał  Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Ireneusza Ćwiląga. Kontakt z IODO możliwy jest pod adresem: iodo@wolfsystem.pl .

Cookies

Cookies to informacje (krótkie informacje tekstowe), które zapisywane są automatycznie na twardym dysku Państwa komputera podczas odwiedzania naszej strony internetowej i wspomagają zarówno nawigację na naszej stronie, jak również wykorzystanie wszelkich funkcjonalności tej strony. Nie wyrządzają one żadnej szkody w Państwa komputerze, lecz pomagają nam w dopasowaniu wykorzystania przez Państwa naszej strony internetowej do Państwa indywidualnych potrzeb oraz w dalszym podnoszeniu jakości naszej oferty. Cookies na naszych stronach internetowych nie ściągają od Państwa żadnych danych osobowych. 

Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics, – system analizy internetowej Google Inc. („Google“). Google Analytics korzysta z tak zwanych „Cookies“, plików tekstowych, zapisywanych na Państwa komputerze i umożliwiających analizę korzystania przez Państwa z naszej strony. Uzyskane poprzez Cookie informacje o korzystaniu przez Państwa z niniejszej strony (łącznie z adresem IP) przekazywane są na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google korzysta z tych informacji w celu oszacowania ilości korzystania przez Państwa z tej strony, w celu sporządzenia raportów o aktywności internetowej dla administratora strony, oraz w celu wykonania dalszych usług związanych z korzystaniem z internetu i stron internetowych. Również Google może przekazać uzyskane informacje osobom trzecim, o ile jest to dozwolone prawnie, lub o ile osoby trzecie opracowują dane dla Google. Google w żadnym wypadku nie powiązuje Państwa adresu IP z innymi danymi w Google. Mogą Państwo uniemożliwić instalację Cookies poprzez odpowiednie ustawienie wyszukiwarki jednak informujemy, iż niemożliwe będzie w takim wypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcjonalności naszej strony internetowej w pełnym zakresie. 

Poprzez korzystanie z niniejszej strony internetowej deklarują Państwo zgodę na obróbkę Państwa danych przez Google w opisany powyżej sposób i w określonym powyżej celu. Pobór i zapis danych może zostać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość poprzez http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl odwołany. Ze względu na dyskusję związaną ze stosowaniem narzędzi analitycznych z pełnym adresem IP pragniemy zaznaczyć, że stosowana strona internetowa Google Analytics jest z rozszerzeniem „_anonymizeIp()“ i z tego względu adresy IP opracowywane są wyłącznie w wersji skróconej, aby wykluczyć bezpośrednią identyfikację osobową użytkownika.

Poprzez zastosowanie odpowiedniego ustawienia wyszukiwarki internetowej mogą Państwo odrzucić zastosowanie, względnie zapis Cookies na Państwa komputerze, lub też deaktywować tę funkcję, oraz wykasować już zapisane Cookies. Może to jednak spowodować, że podczas korzystania z naszej strony, nie będą Państwo mieli dostępu do wszystkich funkcji naszej strony w pełnym zakresie.

Prawa autorskie

© Copyright – prawa autorskie wszelkich treści niniejszej strony internetowej firmy Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H., Austria, oraz WOLF Holding GmbH , Austria. Znak firmowy „Wolf” wraz z logo firmy Wolf oraz logo „Wolfsystem” są międzynarodowo zarejestrowanymi markami firmy WOLF Holding GmbH na terenie Unii Europejskiej i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane przez osoby trzecie bez wyraźnej, pisemnej zgody ze strony firmy. W wypadku zgody pisemnej, w każdym wypadku wykorzystania, należy zaznaczyć, że chodzi o zarejestrowane marki firmy WOLF Holding GmbH, a uprawnienie do korzystania z wymienionej marki wygasa – o ile nie zostało postanowione inaczej- automatycznie po upływie trzech miesięcy. Design logo nie może być zmieniany. Wykorzystanie logo bez uprawnienia jest zabronione. W szczególności wszelkie znaki firmowe, teksty, hasła, obrazy, marki, logo, grafiki, opisy typów, animacje i filmy wideo, jak też ich układ na stronie podlegają prawu ochrony danych i pozostałych ustaw o ochronie. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, zmiana, bądź udostępnianie osobom trzecim treści strony w celach komercyjnych. Prawa autorskie dotyczące obrazów na niniejszej stronie należą do Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H., Austria, oraz Wolf System GmbH, Niemcy, lub ich spółek – córek. Obrazy mogą być częściowo objęte prawami autorskimi osób trzecich.

Hyperlinki

Niniejsza strona internetowa zawiera hyperlinki do innych stron. Spółka Wolf System sp. z o.o. odpowiada wyłącznie za umieszczone na niej treści własne i nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści obce znajdujące się na stronie oraz odpowiedzialności za dotrzymanie prawa do ochrony danych osobowych na tych stronach. Nie odpowiadamy za zawartość stron obcych. Gdy tylko dotrą do nas informacje o sprzeczności z prawem wymienionych stron, natychmiast blokujemy do nich dostęp. Hyperlinki przekierowujące na naszą stronę, mogą zostać umieszczone jedynie po otrzymaniu pisemnej zgody spółki Wolf System Sp. z o.o, Polska. 

Odpowiedzialność

Niniejsza strona internetowa została stworzona przy zachowaniu najwyższej staranności, jednak podane informacje na tej stronie nie podlegają gwarancji. Wszystkie ceny, cechy wyposażenia, ilustracje, techniczne wartości znamionowe, wskazówki i akcje znajdujące się na stronie nie są wiążące. Wykluczona jest odpowiedzialność cywilna Wolf System sp. z o. o. dotycząca szkód mogących wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z niniejszej strony internetowej, o ile nie dotyczą one postanowienia, lub znacznego zaniedbania.

Za treść niniejszej strony internetowej odpowiada:

Wolf System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Budowlana 17
41-100 Siemianowice Śląskie