ZBIORNIKI PRZECIWPOŻAROWE

zapewniamy bezpieczeństwo

Ciągły rozwój obiektów miejskich, gminnych, handlowych czy produkcyjnych wymaga również dostosowania infrastruktury do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

W wielu gminach i przedsiębiorstwach komercyjnych budowane są zbiorniki przeciwpożarowe WOLF System, które stanowią zabezpieczenie obiektu w razie wybuchu pożaru. Zbiorniki mogą zostać wykonane jako podziemne oszczędzając miejsce w zagospodarowaniu terenu. Nasze obiekty wyposażamy w rury ssące, wentylacyjne, włazy i drabiny. Ich konstrukcja pozwala na podłączenie instalacji tryskaczowej.

Zabezpiecz rezerwę wody przeciwpożarowej w zbiorniku żelbetowym WOLF System!