ZBIORNIKI DLA BIOGAZOWNI

Przyszłość odnawialnych źródeł energii

W biogazowni odpady takie jak obornik, gnojowica, kiszonki traw i kukurydzy czy inne bioodpady poddawane są procesowi fermentacji, a następnie wykorzystywane jako cenny nawóz płynny. Stosowanie odnawialnych źródeł energii to przyszłościowy trend ekologiczny i ekonomiczny. Energia wytworzona w biogazowni z odpadów z produkcji roślinnej i zwierzęcej jest dodatkowym dochodem dla gospodarstwa, a poferment stanowi doskonały nawóz naturalny.

Precyzyjne projekty naszych zbiorników dla biogazowni spełniają wszystkie warunki dyktowane przeznaczeniem obiektu, a także gwarantują bezpieczeństwo konstrukcji oraz użytkowania.

Budujemy zbiorniki wstępne, fermentacyjne, zbiorniki fermentacji wtórnej oraz końcowe zbiorniki magazynowe na poferment. WOLF System zapewnia także izolację termiczną płyty dennej, ściany i stropu żelbetowego, jak również ochronę betonu przed wpływem agresywnego środowiska wytwarzanego biogazu.