ZBIORNIKI WODY PITNEJ

bezpieczne magazynowanie

Woda jest niezbędna do życia i jest najważniejszym elementem zdrowego żywienia. Z najwyższą starannością dbamy o zapasy wody pitnej i odpowiednią gospodarką wodną. Razem możemy zapobiec globalnemu niedoborowi wody pitnej. WOLF System jest świadomy tej odpowiedzialności.

Żelbetowe okrągłe zbiorniki z systemu WOLF idealnie nadają się do wykorzystania jako zbiorniki wody pitnej. Zbiornik na wodę pitną tworzymy dzięki naszemu własnemu specjalnemu szalunkowi metalowemu, wylewając konstrukcję zbiornika w miejscu budowy. Deskowanie stalowe jest tak stabilne, że ​​wewnętrzne i zewnętrzne elementy mogą być zamontowany bez kotew wewnętrznych i rur dystansowych. Zapewnia to maksymalną szczelność.

Zbiorniki na wodę pitną stawiają wysokie wymagania powierzchni betonowej. Aby sprostać tym warunkom, możemy pokryć nasze szalunki specjalną okładziną, dzięki której powierzchnie będą idealnie gładkie lub wykonać wewnętrzną powłokę zabezpieczającą.

Pomagamy dopasować rozmiar zbiornika i pojemności. Na życzenie możemy również wykonać ściany grodziowe.