OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

precyzja dzięki innowacji

Reaktory biologiczne, osadniki wtórne czy przepompownie jako elementy oczyszczalni ścieków muszą spełniać najwyższe normy jakości.

Osadniki wtórne są zwykle zaprojektowane z lejem centralnym i płytą denną wykonaną ze spadkiem. Płyta denna powinna być wykonana dokładnie, aby pozostałości osadu mogły zostać zebrane przez zgarniacz. Korona ściany osadnika wtórnego musi przyjąć obciążenia dodatkowego od zamontowanych na niej urządzeń i prowadnicy . Działanie mrozu, środków odladzających oraz praca zgarniacza wymaga budowy zbiornika w najwyżej jakości. Reaktory biologiczne również są zaprojektowane do pracy w zmiennych warunkach i obciążeniach.

Do budowy oczyszczalni ścieków oferujemy wykonanie zbiorników przy użyciu naszego specjalnego szalunku systemowego.

Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w budowie zbiorników, WOLF System stał się doświadczoną i wykwalifikowaną firmą specjalistyczną.