BIOGAZOWNIA - przyszłość odnawialnych źródeł energii

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to przyszłościowy trend ekologiczny i ekonomiczny. Wytworzona energia z odpadów z produkcji roślinnej i zwierzęcej jest dodatkowym dochodem dla gospodarstwa, a poferment jest doskonałym płynnym nawozem naturalnym.

Biogazownia WOLF System

W biogazowni odpady takie jak obornik, gnojowica, kiszonki traw i kukurydzy czy inne bioodpady poddane są procesowi fermentacji, a następnie są wykorzystywane jako cenny nawóz płynny. Budujemy zbiorniki wstępne, fermentacyjne, fermentacji wtórnej oraz końcowe zbiorniki magazynowe na poferment. WOLF System może również zapewnić izolację termiczną płyty dennej, ściany i stropu żelbetowego, jak również ochronę betonu przed wpływem agresywnego środowiska wytwarzanego biogazu.