ZBIORNIKI NA GNOJOWICĘ – pewna szczelność

Nawóz w postaci gnojowicy zawiera cenne składniki odżywcze, które są pobierane przez rośliny z gleby. Celem właściwego magazynowania i wykorzystania gnojowicy, jest optymalne dozowanie składników odżywczych roślinom uprawnym oraz ochrona naszego środowiska.

Zalety magazynowania gnojowicy w naszych zbiornikach monolitycznych:

  • Dzięki różnym rodzajom szalunków możemy wybudować zbiornik na gnojowicę o pojemności od 31 m³ do 10 000 m³, opcjonalnie ze stropem żelbetowym lub otwarte.

  • Wszystkie warunki, koszty budowy i potrzebna wielkość są uwzględniane już na etapie planowania.

  • Zastosowanie różnych typów szalunków usprawnia proces wznoszenia ścian zbiorników o różnej wielkości.

  • Elementy szalunkowe o dużej powierzchni są przystosowane do montażu dźwigiem, co przyspiesza ich składanie.

  • Nasz szalunek do podparcia stropu żelbetowego jest ekonomiczny i szybki w montażu!

Z nami budowa jest szybka i przyjemna, a Twój czas jest bezcenny!

 

BIOGAZOWNIA - przyszłość odnawialnych źródeł energii

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to przyszłościowy trend ekologiczny i ekonomiczny. Wytworzona energia z odpadów z produkcji roślinnej i zwierzęcej jest dodatkowym dochodem dla gospodarstwa, a poferment jest doskonałym płynnym nawozem naturalnym.

Biogazownia WOLF System

W biogazowni odpady takie jak obornik, gnojowica, kiszonki traw i kukurydzy czy inne bioodpady poddane są procesowi fermentacji, a następnie są wykorzystywane jako cenny nawóz płynny. Budujemy zbiorniki wstępne, fermentacyjne, fermentacji wtórnej oraz końcowe zbiorniki magazynowe na poferment. WOLF System może również zapewnić izolację termiczną płyty dennej, ściany i stropu żelbetowego, jak również ochronę betonu przed wpływem agresywnego środowiska wytwarzanego biogazu.

 

 

ZBIORNIKI NAWOZÓW PŁYNNYCH

W rolnictwie stosuje się coraz więcej nawozów płynnych. Nasze okrągłe zbiorniki żelbetowe są idealne do przechowywania nawozów.

Płynny nawóz szybko wnika w glebę i jest lepiej przyswajalny przez rośliny w ich fazie wzrostu, stymulując również mechanizmy obronne roślin. Dzięki tym zaletom, nawożenie pól ciekłym nawozem staje się coraz bardziej popularne. WOLF System oferuje optymalne zbiorniki do przechowywania nawozów takich jak np. RSM. Ze względu na większą gęstość nawozu płynnego w porównaniu z gnojowicą, podczas przechowywania należy przestrzegać specjalnych wymagań statycznych. Nasze okrągłe zbiorniki z betonu zbrojonego są do tego idealne. Zbiorniki na RSM są wyposażone od wewnątrz w wytrzymałą wykładzinę z folii, a od zewnątrz w monitoring wycieków. Zapewnia to długotrwałą wytrzymałość i wysoką jakość.