ZBIORNIKI NA GNOJOWICĘ – pewna szczelność

Nawóz w postaci gnojowicy zawiera cenne składniki odżywcze, które są pobierane przez rośliny z gleby. Celem właściwego magazynowania i wykorzystania gnojowicy, jest optymalne dozowanie składników odżywczych roślinom uprawnym oraz ochrona naszego środowiska.

Zalety magazynowania gnojowicy w naszych zbiornikach monolitycznych:

  • Dzięki różnym rodzajom szalunków możemy wybudować zbiornik na gnojowicę o pojemności od 31 m³ do 10 000 m³, opcjonalnie ze stropem żelbetowym lub otwarte.

  • Wszystkie warunki, koszty budowy i potrzebna wielkość są uwzględniane już na etapie planowania.

  • Zastosowanie różnych typów szalunków usprawnia proces wznoszenia ścian zbiorników o różnej wielkości.

  • Elementy szalunkowe o dużej powierzchni są przystosowane do montażu dźwigiem, co przyspiesza ich składanie.

  • Nasz szalunek do podparcia stropu żelbetowego jest ekonomiczny i szybki w montażu!

Z nami budowa jest szybka i przyjemna, a Twój czas jest bezcenny!

 

BIOGAZOWNIA - przyszłość odnawialnych źródeł energii

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to przyszłościowy trend ekologiczny i ekonomiczny. Wytworzona energia z odpadów z produkcji roślinnej i zwierzęcej jest dodatkowym dochodem dla gospodarstwa, a poferment jest doskonałym płynnym nawozem naturalnym.

Biogazownia WOLF System

W biogazowni odpady takie jak obornik, gnojowica, kiszonki traw i kukurydzy czy inne bioodpady poddane są procesowi fermentacji, a następnie są wykorzystywane jako cenny nawóz płynny. Budujemy zbiorniki wstępne, fermentacyjne, fermentacji wtórnej oraz końcowe zbiorniki magazynowe na poferment. WOLF System może również zapewnić izolację termiczną płyty dennej, ściany i stropu żelbetowego, jak również ochronę betonu przed wpływem agresywnego środowiska wytwarzanego biogazu.

 

 

ZBIORNIKI NAWOZÓW PŁYNNYCH - dobra statyka

W rolnictwie stosuje się coraz więcej nawozów płynnych. Nasze okrągłe zbiorniki żelbetowe są idealne do przechowywania nawozów.

Płynny nawóz szybko wnika w glebę i jest lepiej przyswajalny przez rośliny w ich fazie wzrostu, stymulując również mechanizmy obronne roślin. W związku z tymi zaletami, nawożenie pól ciekłym nawozem staje się coraz bardziej popularne. WOLF System oferuje optymalne zbiorniki do przechowywania nawozów takich jak np. RSM! Ze względu na większą gęstość nawozu płynnego w porównaniu z gnojowicą, podczas przechowywania należy przestrzegać specjalnych wymagań statycznych. Nasze okrągłe zbiorniki z betonu zbrojonego są do tego idealne. Zbiorniki na RSM są wyposażone od wewnątrz w wytrzymałą wykładzinę z folii, a od zewnątrz w monitoring wycieków. Zapewnia to długotrwałą wytrzymałość i wysoką jakość.