ZBIORNIKI NA GNOJOWICĘ

100% jakości WOLF System dla lepszego magazynowania

Nawóz w postaci gnojowicy zawiera cenne składniki odżywcze, które są pobierane przez rośliny z gleby lub aplikowane dolistnie. Celem właściwego magazynowania i wykorzystania gnojowicy jest optymalne dozowanie składników odżywczych roślinom uprawnym oraz ochrona środowiska.

Projektowanie zbiorników na gnojowicę 

Warunki, koszty budowy i wielkość zbiorników na gnojowicę są uwzględniane na etapie planowania i projektowania. Dzięki różnym rodzajom szalunków możemy wybudować zbiornik na gnojowicę o pojemności od 31 m³ do 10 000 m³, otwarty lub z opcjonalnym stropem żelbetowym.

Budowa zbiorników na gnojowicę 

Stworzone i wyprodukowane przez WOLF System specjalne szalunki stalowe udowodniły swoją wartość podczas wieloletniego stosowania przy budowie zbiorników na gnojowicę - również w najtrudniejszych warunkach. Aby zagwarantować szybką i ekonomiczną budowę, stosujemy różne typy szalunków, co usprawnia proces wznoszenia ścian zbiorników. Przyspieszenie montażu dźwigiem możliwe jest dzięki specjalnie przystosowanym do tego celu elementom szalunku WOLF System.

ZBIORNIKI DLA BIOGAZOWNI

Przyszłość odnawialnych źródeł energii 

W biogazowni odpady takie jak obornik, gnojowica, kiszonki traw i kukurydzy czy inne bioodpady poddawane są procesowi fermentacji, a następnie wykorzystywane jako cenny nawóz płynny. Stosowanie odnawialnych źródeł energii to przyszłościowy trend ekologiczny i ekonomiczny. Energia wytworzona w biogazowni z odpadów z produkcji roślinnej i zwierzęcej jest dodatkowym dochodem dla gospodarstwa, a poferment stanowi doskonały nawóz naturalny.

Projektowanie zbiorników dla biogazowni

Precyzyjne projekty naszych zbiorników dla biogazowni spełniają wszystkie warunki dyktowane przeznaczeniem obiektu, a także gwarantują bezpieczeństwo konstrukcji oraz użytkowania.

Budowa zbiorników dla biogazowni 

Budujemy zbiorniki wstępne, fermentacyjne, zbiorniki fermentacji wtórnej oraz końcowe zbiorniki magazynowe na poferment. WOLF System zapewnia także izolację termiczną płyty dennej, ściany i stropu żelbetowego, jak również ochronę betonu przed wpływem agresywnego środowiska wytwarzanego biogazu.

ZBIORNIKI NA NAWOZY PŁYNNE

Wytrzymałe zbiorniki gwarancją odpowiedniego magazynowania 

W rolnictwie stosuje się coraz więcej nawozów płynnych. Do ich przechowywania idealnie nadają się nasze okrągłe zbiorniki żelbetowe. Płynny nawóz szybko wnika w glebę i jest lepiej przyswajalny przez rośliny w fazie wzrostu, stymulując również ich mechanizmy obronne. Dzięki tym zaletom nawożenie pól ciekłym nawozem staje się coraz bardziej popularne. WOLF System oferuje optymalne zbiorniki na nawozy płynne, takie jak na przykład RSM.

Projektowanie zbiorników na nawozy płynne 

Ze względu na większą gęstość nawozu płynnego w porównaniu z gnojowicą, należy przestrzegać specjalnych wymagań statycznych. Odpowiednie zaprojektowanie zbiornika na nawozy płynne zapewnia nie tylko profesjonalne magazynowanie, lecz również odpowiednią dystrybucję nawozu.

Budowa zbiorników na nawozy płynne

Główne cechy, jakie musi posiadać zbiornik na nawozy płynne, to szczelność i trwałość. Nasze okrągłe zbiorniki wykonane z niezawodnego i sprawdzonego materiału - betonu zbrojonego - gwarantują spełnienie tych wymogów. Ponadto zbiorniki na RSM są wykończone od wewnątrz wytrzymałą wykładziną z folii, a od zewnątrz wyposażone w system monitoringu wycieków. Zapewnia to długotrwałą wytrzymałość i wysoką jakość obiektu.