SILOSY NA KISZONKĘ - zalety na całej długości

Przystosowane do składowania kiszonki z traw czy kukurydzy. Silosy przejazdowe bądź ze ścianą tylną mogą być wykonane do wysokości 4,0 m, a ich powierzchnia jest dostosowana do indywidualnych potrzeb gospodarstwa.

 

Trwałe i solidne silosy

Pierwszym krokiem jest przygotowanie płyty żelbetowej, w tym stóp fundamentowych pod ściany i zbrojenia łączącego elementy pionowe z poziomymi. Płyta silosu jest wykonywana na warstwie podbudowy przygotowanej na gruncie. Ściany silosu są następnie wznoszone za pomocą niechłonnego deskowania stalowego z kotwami łączącymi elementy szalunku. Wysokość ścian wynosi od 2,0 m do 4,0 m. Ściany są lekko stożkowe, dzięki czemu zapewnione jest optymalne zagęszczenie kiszonki oraz jej wybieranie z komory silosu.

Wszystkie silosy przejazdowe są wykonane w podzielonej na etapy konstrukcji żelbetowej wykonywanej na miejscu z wysokiej jakości podwójnym uszczelnieniem przerwy roboczej, które niezawodnie zapobiega wyciekom soków kiszonkowych. Ze względu na wysokie wymagania konstrukcji statycznej, szerokości rozwarstwienia rys w betonie zmniejszono o 33% w porównaniu do obowiązujących norm i przepisów. Optymalizuje to nakładania powłok epoksydowych chroniących dodatkowo beton przed wpływem agresywnego środowiska kiszonek.

Ponieważ wszystkie prace wykonywane są przez wyspecjalizowanych pracowników, możemy zapewnić stałą wysoką jakość naszych silosów WOLF System w długim okresie użytkowania.

SILOSY na ziarno - zrównoważony rozwój i ekonomia

Budujemy dla Państwa silosy żelbetowe monolityczne, dzięki czemu są trwałe i solidne.

Zaletą materiału budowlanego jakim jest beton to jego wydajność, dostępność, elastyczne możliwości jego użycia oraz nieskomplikowana produkcja i przygotowanie. Dzięki temu spełnia wymagania w poprawie warunków gospodarowania.

Dzięki solidnej konstrukcji możemy dostosować silos do centralnego opróżniania z materiałów sypkich. W celu wyrównania ciśnienia w silosie dostarczamy certyfikowane klapy przeciwwybuchowe, które są również produkowane przez WOLF System. Włazy, drabiny, podesty i balustrady znajdziesz również w naszej ofercie.

Nasz żelbetowy silos stwarza najlepsze warunki dla zrównoważonego magazynowania ekonomicznego i najwyższego poziomu automatyzacji całego kompleksu silosowego.