Formularz
kontaktowy

Dobór suwnicy do hali

Hale z suwnicą są wyjątkowym rozwiązaniem które daje bardzo szerokie spektrum możliwości
wykorzystania hali. Dzięki zintegrowanemu z konstrukcją systemowi podnoszenia i przesuwu
następuje skróceniu czasu wykonania zadania, zwiększenie dokładności operacji i bezpieczeństwa
jej wykonania. W efekcie pomimo zwiększenia kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych hali
z suwnicą, jest to rozwiązanie bardzo wygodne i bardzo często ekonomicznie uzasadnione.

Suwnice są urządzeniami mechanicznymi do transportu bliskiego w sposób ciągły lub
przerywany. Dzielimy je zazwyczaj na:

 • – pomostowe jednodźwigarowe i dwudźwigarowe (jej most opiera się bezpośrednio na torze
  jednym bardzo często zintegrowanym z konstrukcją hali)
 • – wspornikowe (cześć konstrukcji stanowi wspornik)
 • – bramowe (most – nośna część konstrukcji opiera się na torze jezdnym, zazwyczaj wykonanym na
  gruncie, za pomocą podpór)
 • – półbramowe (most – nośna część konstrukcji opiera się na torze jezdnym z jednej strony,
  a z drugiej za pomocą podpór)

Podstawowymi parametrami charakteryzującymi niniejsze urządzenia wraz z torowiskiem w hali są:

 1. 1. Przeznaczenie

  Podstawowa informacja pozwalająca określić odziaływania na urządzenie a więc dobrać rozwiązania gwarantujące długi i bezproblemowy charakter pracy
  urządzenia. Przeznaczenie definiuje konstrukcję, użyty osprzęt, sposób zabezpieczenia antykorozyjnego czy szczelność oraz wiele innych. Suwnice
  pracujące w trudnych warunkach jak np.: w galwanizerni muszą charakteryzować się zastosowaniem specjalnych rozwiązań w porównaniu do lekkiej
  produkcji

 2. 2. Zasięg suwnicy [m]

  Jest prostopadłościanem określonym poprzez wysokość podnoszenia do haka, możliwością bocznego przesuwu (przejazdu) wózka wciągnika oraz
  długością torowiska pomniejszoną o szerokość suwnicy. Jego wyznaczenie pozwoli określić czy przewidywane rozwiązanie jest wystarczające do
  osiągnięcia celu transportowanego elementu.

 3. 3. Rozpiętość [m]

  Zazwyczaj mierzona i podawana jako rozpiętość w osi główki szyny jezdnej, a nie w szerokości hali. Ma to swoje uzasadnienie ponieważ dla hali o tej
  samej szerokości, w zależności od zastosowanego układu konstrukcyjnego słupa z krótkim wspornikiem lub słupa dwugałęziowego, rozpiętość w osi
  główki szyny jezdnej może być bardzo różna.

 4. 4. Udźwig [t, Mg]

  Parametr definiujący masę maksymalnego elementu dopuszczonego do transportu. Dostępny asortyment rozwiązań jest bardzo szeroki jednak zazwyczaj
  pracuje w pewnych typoszeregach np.: Q=2t, 3.2t, 5t, 8t itp.

 5. 5. Wysokość podnoszenia h [m]

  Wartość podawana zazwyczaj od poziomu zero do haka wciągnika. Określając pożądaną wysokość podnoszenia transportowanych elementów należy
  zwrócić uwagę, że zazwyczaj transportowane są z wykorzystaniem dodatkowe zawiesia, które obniża uzyskanie oczekiwanego poziomu pracy

 6. 6. Typ konstrukcji (jednodźwigarowa i dwudźwigarowa)

  Suwnicę ze względu na ilość belek poprzecznych dzielimy na jednodźwigarowe gdzie wózek wciągnika porusza się po dolnym pasie belki oraz
  dwudźwigarowe, gdzie wózek porusza się po pasie górnym belki. W takim więc razie wybór konstrukcji ma wpływa na zasięg, koszty lub możliwości
  wykonania konstrukcji hali oraz koszty samego urządzenia

 7. 7. Sposób sterowania

  Większość producentów oferuje rozwiązanie z kasetą komunikującą się drogą radiową lub jako podwieszona i przejezdna z suwnicą.

 8. 8.0 Grupa natężenia pracy

  Jest pewną klasyfikacją pomagającą w określeniu parametrów koniecznych do uzyskania w celu osiągnięcia bezproblemowej i długiej pracy urządzenia.

Zazwyczaj podaje się je jako GNP A1-A8 dla całej dźwignicy (obciążenie Q1-G4 i intensywność użytkowania U0-U9) oraz GNP M1-M8 dla mechanizmu
(obciążenie L1-L4 i intensywność użytkowania T0-T9)

W celu właściwego doboru urządzenia należy ustalić cykl pracy pamiętając, że ruch każdego zespołu suwnicy jest ruchem przerywanym,
w którym okresy pracy są podzielone okresami przestoju. Niniejszy charakter pracy uwzględnia współczynnik ε określony jako względny
czas pracy urządzenia.

Tm = t01 + t02

gdzie:
t01 – czas zawieszenia ładunku na haku [s]
t02 – czas zdejmowania ładunku z haku [s]

Czas przemieszczania Tp
Tp = tp + tjw + tjm

gdzie:
tp – czas podnoszenia/opuszczania [s]
tjw – czas jazdy wózka [s]
tjm – czas jazdy mostu [s]

Cykl pracy
Td = Tm + Tp

(np.: ε = 40% – typowe zespoły napędowe, ε = 60% – specjalne zespoły napędowe)

Grupa natężenia pracy (GNP) dźwignic jako całość jest funkcją klasy obciążenia Q oraz klasy wykorzystania U, i wyznacza się ją z po określeniu
współczynnik obciążenia Kp

gdzie:
Ci – liczba cykli pracy dźwignicy z ładunkiem o sile ciężkości Fi
Cr – liczba cykli pracy dźwignicy w okresie jej eksploatacji
Fi – siła ciężkości ładunku przenoszonego w trakcie Ci cykli pracy dźwignicy
FQ – siła ciężkości ładunku nominalnego (siła udźwigu)