Formularz
kontaktowy

Koszt budowy hali w zależności od rozpiętości nawy

Wybór szerokości hali magazynowej lub produkcyjne jest podyktowany wieloma czynnikami takimi jak możliwość zabudowy terenu spowodowane jego wielkością lub ograniczeniami zabudowy, planowanym układem technologicznym lub zabudową regałową, zastosowanymi materiałami okładzinowymi czy w końcu kosztami wykonania. Niniejszy wpis jest analizą porównawczą najczęściej poruszanej kwestii podczas procesu inwestycyjnego, czyli kosztów wykonania całego obiektu rozpatrywanego z perspektywy szerokości głównego układu nośnego. Oczywiście ze względu na uniwersalność hali analiza jest przeprowadzona na pewnych założeniach, które zdecydowanie nie wyczerpują tematu, jednak z doświadczenia autora występują najczęściej w zapytaniach inwestorów.

Zastosowane założenia:

Rozpiętości: 10,12,15,18,20,22,25m

Wysokość: 4,5m w okapie umożliwiająca wjazd ciągnika siodłowego wraz z naczepą

Długość: powyżej 30m

Kąt nachylenia połaci dachowej: 5 deg

Obciążenie dla „drugiej strefy śniegowej”, hala lekka systemowa

Porównanie kosztów wykonania konstrukcji głównej bez słupa pośredniego

Cena hali - Wolf System
Cena hali - Wolf System
Koszt budowy hali - Wolf System

Porównanie kosztów wykonania konstrukcji głównej z jednym słupem pośrednim

Koszt budowy hali - Wolf System
Koszt budowy hali - Wolf System
Koszt budowy hali - Wolf System