REGULAMIN KONKURSU

 1. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności za konkurs oraz jego przeprowadzenie i organizację.
 2. Organizatorem konkursu jest WOLF SYSTEM Sp. z o.o.
 3. Fundatorem nagród konkursowych jest WOLF SYSTEM Sp. z o.o.
 4. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.
 5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest umieszczenie zdjęcia swojego inwentarzu.
 6. Zdjęcie konkursowe należy umieścić w komentarzu pod postem informującym o konkursie.
 7. Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedno zdjęcie.
 8. Konkurs trwa do dnia 14 lutego 2024 r.
 9. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 2 dni od zakończenia konkursu, za pośrednictwem wpisu w serwisie Facebook.
 10. Zwycięzców konkursu wyłoni Organizator, na podstawie podjętej przez komisję konkursową decyzji.
 11. Wyłonionych zostanie 3 Zwycięzców.
 12. Przewidziano nagrody pocieszenia dla 30 osób biorących udział w konkursie.
 13. Nagrodzeni zobowiązani są podać swoje dane adresowe w celu wysyłki nagród lub zgłosić się po nie osobiście do siedziby WOLF SYSTEM Sp. z o.o. najpóźniej w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
 14. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych uprzednio w celu przekazania nagrody.
 15. Nagrodą dla zwycięzców są zestawy, w których skład wchodzi: czapka, kubek, koszulka.
 16. Nagrodami pocieszenia są kubki.
 17. W przypadku wysyłki nagrody, Organizator zobowiązuje się do przekazania jej do doręczenia w ciągu 10 dni roboczych od chwili uzyskania od Uczestnika konkursu danych adresowych.
 18. W przypadku, gdy nagroda po dostarczeniu będzie uszkodzona, reklamacje należy zgłosić mailowo do Organizatora na adres: mail@wolfsystem.pl w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 19. Składając reklamację należy opisać jej przyczynę.
 20. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej wpłynięcia.
 21. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursowego.