Dobór suwnicy do hali

Hale z suwnicą są wyjątkowym rozwiązaniem które daje bardzo szerokie spektrum możliwości wykorzystania hali. Dzięki zintegrowanemu z konstrukcją systemowi podnoszenia i przesuwu następuje skróceniu czasu wykonania zadania, zwiększenie dokładności operacji i bezpieczeństwa jej wykonania. W efekcie pomimo zwiększenia kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych hali z suwnicą, jest to rozwiązanie bardzo wygodne i bardzo często ekonomicznie uzasadnione.

Suwnice są urządzeniami mechanicznymi do transportu bliskiego w sposób ciągły lub przerywany. Dzielimy je zazwyczaj na:

  • pomostowe jednodźwigarowe i dwudźwigarowe (jej most opiera się bezpośrednio na torze jednym bardzo często zintegrowanym z konstrukcją hali)
  • wspornikowe (cześć konstrukcji stanowi wspornik)
  • bramowe (most – nośna część konstrukcji opiera się na torze jezdnym, zazwyczaj wykonanym na gruncie, za pomocą podpór)
  • półbramowe (most – nośna część konstrukcji opiera się na torze jezdnym z jednej strony, a z drugiej za pomocą podpór)

 

Ze względu na obszerny charakter tematu niniejszy wpis dotyczyć będzie tylko suwnic pomostowych montowanych wewnątrz hali.

 

Podstawowymi parametrami charakteryzującymi niniejsze urządzenia wraz z torowiskiem w hali są:

1. Przeznaczenie

Podstawowa informacja pozwalająca określić odziaływania na urządzenie a więc dobrać rozwiązania gwarantujące długi i bezproblemowy charakter pracy urządzenia. Przeznaczenie definiuje konstrukcję, użyty osprzęt, sposób zabezpieczenia antykorozyjnego czy szczelność oraz wiele innych. Suwnice pracujące w trudnych warunkach jak np.: w galwanizerni muszą charakteryzować się zastosowaniem specjalnych rozwiązań w porównaniu do lekkiej produkcji

2. Zasięg suwnicy [m]

Jest prostopadłościanem określonym poprzez wysokość podnoszenia do haka, możliwością bocznego przesuwu (przejazdu) wózka wciągnika oraz długością torowiska pomniejszoną o szerokość suwnicy. Jego wyznaczenie pozwoli określić czy przewidywane rozwiązanie jest wystarczające do osiągnięcia celu transportowanego elementu.

3. Rozpiętość [m]

Zazwyczaj mierzona i podawana jako rozpiętość w osi główki szyny jezdnej, a nie w szerokości hali. Ma to swoje uzasadnienie ponieważ dla hali o tej samej szerokości, w zależności od zastosowanego układu konstrukcyjnego słupa z krótkim wspornikiem lub słupa dwugałęziowego, rozpiętość w osi główki szyny jezdnej może być bardzo różna.

4. Udźwig [t, Mg]

Parametr definiujący masę maksymalnego elementu dopuszczonego do transportu. Dostępny asortyment rozwiązań jest bardzo szeroki jednak zazwyczaj pracuje w pewnych typoszeregach np.: Q=2t, 3.2t, 5t, 8t itp.

5. Wysokość podnoszenia h [m]

Wartość podawana zazwyczaj od poziomu zero do haka wciągnika. Określając pożądaną wysokość podnoszenia transportowanych elementów należy zwrócić uwagę, że zazwyczaj transportowane są z wykorzystaniem dodatkowe zawiesia, które obniża uzyskanie oczekiwanego poziomu pracy

6. Typ konstrukcji (jednodźwigarowa i dwudźwigarowa)

Suwnicę ze względu na ilość belek poprzecznych dzielimy na jednodźwigarowe gdzie wózek wciągnika porusza się po dolnym pasie belki oraz dwudźwigarowe, gdzie wózek porusza się po pasie górnym belki. W takim więc razie wybór konstrukcji ma wpływa na zasięg, koszty lub możliwości wykonania konstrukcji hali oraz koszty samego urządzenia

7. Sposób sterowania

Większość producentów oferuje rozwiązanie z kasetą komunikującą się drogą radiową lub jako podwieszona i przejezdna z suwnicą.

8. Grupa natężenia pracy

Jest pewną klasyfikacją pomagającą w określeniu parametrów koniecznych do uzyskania w celu osiągnięcia bezproblemowej i długiej pracy urządzenia.

Zazwyczaj podaje się je jako GNP A1-A8 dla całej dźwignicy (obciążenie Q1-G4 i intensywność użytkowania U0-U9) oraz  GNP M1-M8 dla mechanizmu (obciążenie L1-L4 i intensywność użytkowania T0-T9)

W celu właściwego doboru urządzenia należy ustalić cykl pracy pamiętając, że ruch każdego zespołu suwnicy jest ruchem przerywanym, w którym okresy pracy są podzielone okresami przestoju. Niniejszy charakter pracy uwzględnia współczynnik ε określony jako względny czas pracy urządzenia.

Tm = t01 + t02

gdzie:

t01 – czas zawieszenia ładunku na haku [s]

t02 – czas zdejmowania ładunku z haku [s]

 

Czas przemieszczania Tp

Tp = tp + tjw + tjm

gdzie:

tp – czas podnoszenia/opuszczania [s]

tjw – czas jazdy wózka [s]

tjm – czas jazdy mostu [s]

 

Cykl pracy

Td = Tm + Tp

(np.: ε = 40% - typowe zespoły napędowe, ε = 60% - specjalne zespoły napędowe)

Grupa natężenia pracy (GNP) dźwignic jako całość jest funkcją klasy obciążenia Q oraz klasy wykorzystania U, i wyznacza się ją z po określeniu współczynnik obciążenia Kp

gdzie:

Ci – liczba cykli pracy dźwignicy z ładunkiem o sile ciężkości Fi

Cr – liczba cykli pracy dźwignicy w okresie jej eksploatacji

Fi – siła ciężkości ładunku przenoszonego w trakcie Ci cykli pracy dźwignicy

FQ – siła ciężkości ładunku nominalnego (siła udźwigu)

Dobór suwnicy do hali
Dobór suwnicy do hali
Dobór suwnicy do hali

Grupa natężenia pracy (GNP) mechanizmu jest funkcją klasy obciążenia L oraz klasy wykorzystania T, i wyznacza się ją po określeniu współczynnik obciążenia Km

gdzie:

ti – liczba cykli pracy dźwignicy z ładunkiem o sile ciężkości Fi

tτ – liczba cykli pracy dźwignicy w okresie jej eksploatacji

Pi – siła ciężkości ładunku przenoszonego w trakcie Ci cykli pracy dźwignicy

Pmax – siła ciężkości ładunku nominalnego (siła udźwigu)

Dobór suwnicy do hali
Dobór suwnicy do hali
Dobór suwnicy do hali
Dobór suwnicy do hali