Kształt dachu hali

Hale systemowe i hale z suwnicą mogą być przekryte dachem o różnym układzie konstrukcji np.: dach płaski, jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy lub łukowy. Wybór układu uzależniony jest od wielu czynników takich jak: funkcja obiektu, oczekiwania architektoniczne, możliwości konstrukcyjne (podparcia i kształtowania), końcowa cena budowy hali oraz wiele innych.

 

Dach dwuspadowy

Najczęściej stosowane i najbardziej popularne rozwiązanie przekrycia hal magazynowych i produkcyjnych, obejmujące dwie zazwyczaj symetryczne połacie dachowe łączące się z kalenicy. Układ ten stosowany jest zazwyczaj w przedziale rozpiętości od 8 do 40m. W układzie tym stosuje się bardzo szeroką gamę materiałów jak płyty warstwowe, blachy trapezowe, płyty cementowo-włóknowe, membrany dachowe papy i wiele innych. Rozwiązania z dachem dwuspadowym są najmniej awaryjne i raczej nie sprawiają problemów ze szczelnością.

 

Dach jednospadowy

Stosowany najczęściej przy małych rozpiętościach (poniżej 10m) oraz w przypadku obiektów dobudowywanych do już istniejących. Zastanawiając się nad tym rozwiązaniem należy mieć na uwadze że przy większych rozpiętościach wysokość w szycie może być znaczna zwłaszcza przy zastosowaniu większych kątów nachylenia ze względu na stosowane pokrycie lub konieczność dostosowania się do lokalnych przepisów. Dachy jednospadowe są też najlepszym rozwiązaniem w przypadku zamiaru montażu kolektorów słonecznych czy instalacji fotowoltaicznej.

 

Dach płaski

Dachy płaskie, a w zasadzie prawie płaskie ponieważ zaczynające się od nachylenia 1%, są stosowane bardzo często na obiektach wielkopowierzchniowych gdzie inne formy są niepraktyczne ze względu na konstrukcyjne wysokości dźwigarów dachowych oraz na obiektach w których stropodach pełni rolę tarasu lub inne funkcji użytkowej. Jest to też rozwiązanie korzystne w budynkach zamkniętych ścianami attykowymi ze wszystkich stron.

 

Dach wielospadowy

Przekrycie stanowiące połączenie kilku dachów dwuspadowych o znaczniejszym kącie nachylenia z wykonaniem wewnętrznych koryt odwadniających. Stosowane na obiektach wielkopowierzchniowych, ale zazwyczaj o stosunkowo niewielkiej rozpiętości naw.

 

Dach łukowy

Jedna z najciekawszych i najładniejszych form przekrycia powierzchni hali pozwalająca na kształtowanie elementów konstrukcyjnych o optymalnych wymiarach zwiększających jej ekonomiczność i optymalizujących wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej obiektu na elementy konstrukcyjne. Bardzo często wykonywane z drewna klejonego stanowią doskonałe rozwiązanie dla basenów, hal wystawowych czy sportowych.

 

Inne

Istnieją również inne rzadziej stosowane takie jak mansardowe, naczółkowe czy szedowe a ich wybór zawsze podyktowany jest szczegółową analizą obejmującą wiele aspektów.