Formularz
kontaktowy

Wymiary budynku:

Długość zewnętrzna budynku: 33,40 m

Wewnętrzna szerokość budynku (w świetle ram): 18,90 m

Wysokość ścian: 9,5 m (od: ±0.00)

Rozstaw osiowy ram: 1 x 3,00 | 5 x 6,00 m

Nachylenie dachu: 11,3°(dach dwuspadowy)