Formularz
kontaktowy

Obora:

Długość zewnętrzna budynku: 90,40 m

Wewnętrzna szerokość budynku (w świetle ram): 20,20 m

Wysokość ścian: ok.4,15 m (od:± 0.00)

Rozstaw osiowy ram: 15 x 6,00 m

Nachylenie dachu: 25,0″(dach dwuspadowy)

 

Monolityczny zbiornik żelbetowy otwarty na gnojowicę:

Średnica w świetle =l5,0 m;

Wysokość h w świetle=5,0 m;

Pojemność V=587 m3