Formularz
kontaktowy

Obora:

Długość zewnętrzna budynku: 72 m

Wewnętrzna szerokość budynku (w świetle ram): 12,08 m

Wysokość ścian: 3,51

Rozstaw osiowy ram: 1 x 5,17 | 2 x 4,90 m

Nachylenie dachu: 20,0″(dach jednospadowy)

 

Monolityczny zbiornik żelbetowy na gnojowicę:

Średnica w świetle =l8,5,0 m;

Wysokość h w świetle=6,0 m;

Pojemność V=1612,5 m3