Formularz
kontaktowy

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ = 8,0 m

Wysokość w świetle h = 6,0 m

Pojemność  V = 301,5 m3

Lokalizacja:

Województwo Lubelskie

Realizacja w:

09-10.2019 r.