Formularz
kontaktowy

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ = 18,0 m

Wysokość w świetle h = 6,0 m

Pojemność  V = 1526,5 m3

Lokalizacja:

Województwo opolskie

Realizacja:

08.2019 r.