Formularz
kontaktowy

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ = 24,5 m

Wysokość w świetle h = 6,0 m

Pojemność  V = 2815,0 m3

Lokalizacja:

Województwo mazowieckie

Realizacja w:

10-11.2019 r.