Formularz
kontaktowy

Zbiornik otwarty ze słupem – na gnojowicę

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ = 13,0 m

Wysokość w świetle h = 4,0 m

Pojemność  V = 530,5 m3

Lokalizacja:

woj. dolnośląskie

Realizacja w:

07.2020r.