Formularz
kontaktowy

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ = 14,5 m

Wysokość w świetle h = 5,0 m

Pojemność  V = 825,5 m3

Lokalizacja:

woj. kujawsko-pomorskie

Realizacja w:

09.2020r.