Formularz
kontaktowy

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ = 30,0 m

Wysokość w świetle h = 6,0 m

Pojemność  V = 4241,0 m3

Lokalizacja:

woj. warmińsko-mazurkie

Realizacja w:

08.2020r.