Formularz
kontaktowy

Wymiary:
Średnica zbiornika w świetle Φ = 24,0 m
Wysokość w świetle h = 7,0 m
Pojemność V = 3166,5 m3

Lokalizacja:

woj. śląskie

Realizacja:
03-04.2019 r.