Formularz
kontaktowy

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ = 40,0 m

Wysokość w świetle h = 8,0 m

Pojemność  V = 10.000,0 m3

Lokalizacja:

Województwo Wielkopolskie

Realizacja:

04-08.2019r.