Formularz
kontaktowy

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ = 23,0 m

Wysokość w świetle h = 11,0 m

Pojemność  V = 4570,0 m3

Lokalizacja:

woj. zachodniopomorskie

Realizacja w:
04-08.2020r.