Formularz
kontaktowy

Zbiornik otwarty ze słupem –Komora fermentacyjna – 1szt.

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ = 23,0 m

Wysokość w świetle h = 8,0 m

Pojemność  V = 3323,0 m3

 

Zbiornik zamknięty ze stropem – Zbiornik buforowy – 1szt.

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ = 8,0 m

Wysokość w świetle h = 8,0 m

Pojemność  V = 402,0 m3

 

Zbiornik zamknięty ze stropem – Zbiornik wstępny – 1szt.

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ = 7,0 m

Wysokość w świetle h = 4,0 m

Pojemność  V = 154,0 m3

 

Lokalizacja:

woj. łódzkie

Realizacja w:

11.2019r. – 02.2020r.