Formularz
kontaktowy

Zbiornik otwarty –2 szt. – Komora fermentacyjna

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ = 10,0 m

Wysokość w świetle h = 14,0 m

Pojemność  V = 1099,0 m3

Lokalizacja:

woj. łódzkie

Realizacja w:

03-05.2020r.