Formularz
kontaktowy

Zbiornik otwarty ze słupem –Komora fermentacyjna pierwotna- 2szt.

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ = 23,0 m

Wysokość w świetle h = 8,0 m

Pojemność  V = 3323,5 m3

 

 

Zbiornik otwarty ze słupem –Komora fermentacyjna wtórna – 1szt.

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ =25,0 m

Wysokość w świetle h = 8,0 m

Pojemność  V = 3926,5 m3

 

Zbiornik otwarty ze słupem –Komora fermentacyjna wtórna – 1szt.

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ =20,0 m

Wysokość w świetle h = 8,0 m

Pojemność  V = 2513,5 m3

 

 

Zbiornik otwarty ze słupem – Magazyn substancji przefermentowanej – 2szt.

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ = 31,0 m

Wysokość w świetle h = 8,0 m

Pojemność  V = 6038,5 m3

 

Zbiornik ze stropem – zbiornik wstępny – 3szt.

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ = 6,5 m

Wysokość w świetle h = 3,5 m

Pojemność  V = 116,0 m3

 

Zbiornik ze stropem – zbiornik P.POŻ. – 1szt.

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ = 7,0 m

Wysokość w świetle h = 3,0 m

Pojemność  V = 115,0 m3

 

 

Lokalizacja:

woj. warmińskomazurskie

Realizacja w:

11.2020r.- X.2021r.