Formularz
kontaktowy

Zbiornik otwarty ze słupem –Komora fermentacyjna – 2szt.

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ = 28,0 m

Wysokość w świetle h = 8,0 m

Pojemność  V = 4926,0 m3

 

Zbiornik otwarty ze słupem – Komora magazynowa – 1szt.

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ = 40,0 m

Wysokość w świetle h = 8,0 m

Pojemność  V = 10 053,0 m3

 

Zbiornik zamknięty ze stropem – Zbiornik wstępny – 1szt.

Wymiary:

Średnica zbiornika w świetle  Φ = 6,0 m

Wysokość w świetle h = 4,0 m

Pojemność  V = 113,0 m3

 

Lokalizacja:

Województwo Wielkopolskie

Realizacja w:

09-12.2019 r.