Formularz
kontaktowy

Układ konstrukcji hali

Układ konstrukcji hali

Hale systemowe są układami szkieletowymi przenoszącymi obciążenia na fundamenty i grunt poprzez rygle, słupy, ramy i stężenia. W zależności o sposobu użytkowania, wymagań technologicznych, umiejscowienia w terenie lub kosztów budowy hale mogą być wykonywane jako jedno nawowe lub wielonawowe.

Obiekt jednonawowy jest rozwiązaniem najbardziej efektywnym w swobodnym kształtowaniu wewnętrznej powierzchni jednak powyżej rozpiętości 30m koszt konstrukcji rośnie w sposób nieliniowy z każdym kolejnym metrem długości dźwigara. Ze względu na prosty układ konstrukcyjny obiekty te są najbardziej uniwersalne również ze względu na zastosowanie elementów obudowy. Dachy jedno i dwuspadowe bez attyk są układami gwarantującym zachowanie pełnej szczelności przy zastosowaniu typowych okładzin jakimi są płyty warstwowe. Oczywiście hale systemowe można w sposób dowolny dzielić na mniejsze przestrzenie i sektory. Lekkie ściany działowe na podkonstrukcji stanową doskonały sposób na oddzielenie od siebie przestrzeni o różnym przeznaczeniu jednak nie ograniczają możliwości wprowadzania zmian.

Obiekt wielonawowy wykonywany jest przede wszystkim w przypadku potrzeby zabudowy większej powierzchni przekrytej
jedną połacią dachową, ponieważ wykonywanie obiektu ze znaczną przewagą długości w stosunku do rozpiętości jest
nieekonomiczne, niepraktyczne
a czasami ze względu na ograniczenia zabudowy niemożliwe. Hale wielonawowe pozwalają bardzo praktycznie
wykorzystać wewnętrzną przestrzeń, jednak muszą być przystosowane do gromadzenia dodatkowego obciążenia od
śniegu w zagłębieniach (tzw. worki śnieżne) oraz wyjątkowo dopracowane pod kątem zachowania szczelności pokrycia
dachu i jego odwodnienia.