Index

Hala zasypowa

Wymiary budynku: Długość zewnętrzna: 36,50 m Szerokość zewnętrzna: 17,00 m Wysokość ściany w okapie (od ±0,00): 6,00 m Rozstaw osiowy ram: 1x6,00 m Forma / kąt nachylenia dachu: dwuspadowy / 30°

Czytaj dalej...

Hala produkcyjna

Wymiary budynku: Długość zewnętrzna budynku: 44,50 m Szerokość zewnętrzna: 103,40 m Wysokość ścian (od:± 0.00) 10,55 m Rozstaw osiowy ram: 17x6,00 m Nachylenie dachu: 1,72° (dach jedno- i dwuspadowy)

Czytaj dalej...

Hala magazynowa

Wymiary budynku: Długość zewnętrzna budynku: 25,00 m Szerokość zewnętrzna: 15,40 m Wysokość ścian (od:± 0.00) 5,00 m Rozstaw osiowy ram: 1x4,80 | 3x5,00 | 1x4,80 m Nachylenie dachu: 15,0° (dach dwuspadowy)  

Czytaj dalej...

Hala produkcyjno-magazynowa

Wymiary budynku: Długość zewnętrzna budynku: 55,52 m Szerokość zewnętrzna: 20,49 m Wysokość ścian (od:± 0.00) 6,00 m Rozstaw osiowy ram: 1x5,37|6x5,66|1x5,67|2x5,00 m Nachylenie dachu: 6,0° (dach dwuspadowy)

Czytaj dalej...

Zbiornik otwarty ze słupem – na gnojowicę

Wymiary: Średnica zbiornika w świetle  Φ = 18,0 m Wysokość w świetle h = 6,0 m Pojemność  V = 1526,5 m3 Lokalizacja: Województwo opolskie Realizacja: 08.2019 r.

Czytaj dalej...

Silos – magazynowanie zrębków drzewnych

W 2019 zrealizowaliśmy budowę silosu o średnicy wewnętrznej 25 m, wysokości wewnątrz 23,5 m i pojemności 10.000 m3 przeznaczony do magazynowania zrębki drzewnej. To przedsięwzięcie wiązało się z przeprowadzeniem skomplikowanej operacji montażu dachu o konstrukcji stalowej.

Czytaj dalej...