Index

Rodzaje konstrukcji hal – materiały

Hale systemowe jako lekkie układy szkieletowe charakteryzuje przenoszenie obciążeń poprzez układy konstrukcyjne typu dźwigar, słup i stężenia. Wybór materiału konstrukcji hali pomiędzy stalą, drewnem (w tym drewnem klejonym BSH) oraz żelbetem powoduje szereg implikacji w takich dziedzinach jak koszt budowy, sposób użytkowania i zagospodarowania hali, czy nawet estetyka. Ostateczny wybór należy oczywiście do Inwestora, jednak najlepiej jeżeli jest oparty o gruntowną analizę przeprowadzoną przez specjalistę. Konstrukcja stalowa Stal jako materiał konstrukcyjny jest jednym z najbardziej popularnych obecnie wykorzystywanych materiałów. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością pozwalającą osiągnąć niewielkie zużycie w przeliczeniu na jednostkę powierzchni gotowego obiektu, minimalnymi wymiarami elementów konstrukcyjnych. Niestety stal...

Czytaj dalej...

Układ konstrukcji hali

Hale systemowe są układami szkieletowymi przenoszącymi obciążenia na fundamenty i grunt poprzez rygle, słupy, ramy i stężenia. W zależności o sposobu użytkowania, wymagań technologicznych, umiejscowienia w terenie lub kosztów budowy hale mogą być wykonywane jako jedno nawowe lub wielonawowe. Obiekt jednonawowy jest rozwiązaniem najbardziej efektywnym w swobodnym kształtowaniu wewnętrznej powierzchni jednak powyżej rozpiętości 30m koszt konstrukcji rośnie w sposób nieliniowy z każdym kolejnym metrem długości dźwigara. Ze względu na prosty układ konstrukcyjny obiekty te są najbardziej uniwersalne również ze względu na zastosowanie elementów obudowy. Dachy jedno i dwuspadowe bez attyk są układami gwarantującym zachowanie pełnej szczelności przy zastosowaniu typowych okładzin jakimi...

Czytaj dalej...

Kształt dachu hali

Hale systemowe i hale z suwnicą mogą być przekryte dachem o różnym układzie konstrukcji np.: dach płaski, jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy lub łukowy. Wybór układu uzależniony jest od wielu czynników takich jak: funkcja obiektu, oczekiwania architektoniczne, możliwości konstrukcyjne (podparcia i kształtowania), końcowa cena budowy hali oraz wiele innych. Dach dwuspadowy Najczęściej stosowane i najbardziej popularne rozwiązanie przekrycia hal magazynowych i produkcyjnych, obejmujące dwie zazwyczaj symetryczne połacie dachowe łączące się z kalenicy. Układ ten stosowany jest zazwyczaj w przedziale rozpiętości od 8 do 40m. W układzie tym stosuje się bardzo szeroką gamę materiałów jak płyty warstwowe, blachy trapezowe, płyty cementowo-włóknowe, membrany dachowe...

Czytaj dalej...

Koszt budowy hali w zależności od rozpiętości nawy

Wybór szerokości hali magazynowej lub produkcyjne jest podyktowany wieloma czynnikami takimi jak możliwość zabudowy terenu spowodowane jego wielkością lub ograniczeniami zabudowy, planowanym układem technologicznym lub zabudową regałową, zastosowanymi materiałami okładzinowymi czy w końcu kosztami wykonania. Niniejszy wpis jest analizą porównawczą najczęściej poruszanej kwestii podczas procesu inwestycyjnego, czyli kosztów wykonania całego obiektu rozpatrywanego z perspektywy szerokości głównego układu nośnego. Oczywiście ze względu na uniwersalność hali analiza jest przeprowadzona na pewnych założeniach, które zdecydowanie nie wyczerpują tematu, jednak z doświadczenia autora występują najczęściej w zapytaniach inwestorów. Zastosowane założenia: Rozpiętości: 10,12,15,18,20,22,25m Wysokość: 4,5m w okapie umożliwiająca wjazd ciągnika siodłowego wraz z naczepą Długość:...

Czytaj dalej...