Formularz
kontaktowy

Blog

Rodzaje konstrukcji hal – materiały

2022-11-10

Hale systemowe jako lekkie układy szkieletowe charakteryzuje przenoszenie obciążeń poprzez układy konstrukcyjne typu dźwigar, słup i stężenia. Wybór materi...

więcej

Układ konstrukcji hali

2022-11-10

Hale systemowe są układami szkieletowymi przenoszącymi obciążenia na fundamenty i grunt poprzez rygle, słupy, ramy i stężenia. W zależności o sposobu użyt...

więcej

Kształt dachu hali

2022-11-10

Hale systemowe i hale z suwnicą mogą być przekryte dachem o różnym układzie konstrukcji np.: dach płaski, jednospadowy, dwuspadowy, wielospadowy lub łukowy. ...

więcej

Koszt budowy hali w zależności od rozpiętości nawy

2022-11-10

Wybór szerokości hali magazynowej lub produkcyjne jest podyktowany wieloma czynnikami takimi jak możliwość zabudowy terenu spowodowane jego wielkością lub ogr...

więcej