Index

Silos na zrębkę drzewną

Wymiary: Średnica  = 10,0 m Wysokość = 20,00 m Lokalizacja: woj. śląskie Realizacja w: 2022r.

Czytaj dalej...

Obora na bydło mleczne ze zbiornikiem na gnojowicę

Wymiary budynku: Długość zewnętrzna: 60,40 m Szerokość wewnętrzna: 33,30m Wysokość ściany w okapie (od ±0,00): około 4,80 m Rozstaw osiowy ram: 12 x 5,00 m Forma / kąt nachylenia dachu: dwuspadowy / 18°

Czytaj dalej...

Hala magazynowa

Wymiary budynku: Długość zewnętrzna: 30,00 m Szerokość zewnętrzna: 19,20 m Wysokość ściany w okapie (od ±0,00): ok. 7,00 m  Rozstaw osiowy ram: 1 × 5,80 | 3 × 6,00 | 1 × 5,80 m Forma / kąt nachylenia dachu: dach dwuspadowy / 15,00°

Czytaj dalej...

Hala magazynowa

Wymiary budynku: Długość zewnętrzna: 60,00 m Szerokość zewnętrzna: 26,00m Wysokość ściany w okapie (od ±0,00): około 8,3 m Rozstaw osiowy ram: 1x5,90 18x6,00 11x5,90 m Forma / kąt nachylenia dachu: dwuspadowy / 6°

Czytaj dalej...

Hala magazynowa

Wymiary budynku: Długość zewnętrzna budynku: 33,40 m Wewnętrzna szerokość budynku (w świetle ram): 18,90 m Wysokość ścian: 9,5 m (od: ±0.00) Rozstaw osiowy ram: 1 x 3,00 | 5 x 6,00 m Nachylenie dachu: 11,3°(dach dwuspadowy)

Czytaj dalej...

Zbiornik otwarty ze słupem – na gnojowicę

Wymiary: Średnica zbiornika w świetle Φ = 24,0 m Wysokość w świetle h = 7,0 m Pojemność V = 3166,5 m3 Lokalizacja: woj. śląskie Realizacja: 03-04.2019 r.

Czytaj dalej...